Bli medlem

Som medlem i Sverigekontakt har du möjlighet att köpa böcker över nätet till ett bra pris. Skolor kan beställa läromedel till förlagspriser genom att kontakta Sverigekontakt per e-post, vanlig post eller telefon.

Medlemstidningen utkommer fyra gånger per år och innehåller redogörelser om verksamheten, artiklar om språk och kultur samt bl.a. bidrag från medlemmar och svenska skolor i utlandet.

Medlemsresor ordnas regelbundet till mål som har med svenskar i utlandet och svenskundervisning att göra.

Om du bor i Sverige har du möjlighet att vara verksam i ditt närområde och delta i en lokalförenings program. Detta kan betyda utflykter, föreläsningar, studiebesök och allmän samvaro med människor med liknande intressen.

Ditt medlemskap hjälper föreningen att stödja de svenska skolorna i utlandet och svenskundervisningen på högstadier och gymnasier i många länder genom bokgåvor, lärarfortbildning, föreläsningar mm.

Har du några frågor gällande medlemsservice så kontakta gärna lars.bergman@sverigekontakt.se


Avgifter

Medlemstyp Pris
Enskild medlem 150 SEK/år
Makar gemensamt 200 SEK/år
Skolor 300 SEK/år
Ständigt medlemskap 2.500 SEK

Bankgiro: 420-5670
Bank: SEB/Göteborg, konto: 5011 11 937 29
IBAN: SE33 5000 0000 0501 1119 3729
BIC: ESSESESS


Bli medlem / Become member

Fält markerade med en asterix (*) är obligatoriska
Fields marked with an asterix (*) are mandatory