Kurser och Stipendier

Sverigekontakt uppmuntrar och stödjer dem som vill lära sig svenska och  förbättra språkkunskaperna genom att anordna kurser, seminarier, föreläsningar och genom att dela ut stipendier för svenskstudier. Sedan flera år anordnar vi en internationell svenskkurs under tre sommarveckor. Två gånger om året erbjuder vi stipendier till ungdomar som kan svenska och bor i andra länder att studera en termin på en svensk folkhögskola för att förbättra sina kunskaper i det svenska språket och om Sverige.

Konferenser och föreläsningar arrangerar vi i olika länder, dels på egen hand, dels i samarbete med Svenska institutet, Skolverket och Svensk Utlandsundervisnings Förening. Svensklärarförbund och skolor i Finland, Island, de baltiska länderna, Polen och Tyskland har regelbundet och under en längre period begärt och fått besök av våra föreläsare.

Mer information om folkhögskolestipendium hittar du här.

Mer information om sommarkursen hittar du här.

ANSÖKAN OM FOLKHÖGSKOLESTIPENDIUM

Ansökningsformulär till folkhögskolestipendium hittar du här.

ANSÖKAN TILL INTERNATIONELL SOMMARKURS

Ansökningsformulär till internationell sommarkurs hittar du här.

APPLICATION FOR INTERNATIONAL SUMMER COURSE

Application form for international summer course is found here.