Grund- och gymnasieskolor utomlands där svenska läses som ett främmande språk

Här hittar du en förteckning över grund- och gymnasieskolor utomlands där svenska läses som ett främmande språk. Sidan uppdateras kontinuerligt.

Totalt antal: 27, antal elever registrerade idag 1145
Sök skolenhet - Lägg till skolenhet

Vanalinna Handuskollegium

Estland, Tallinn

Hemsida: www.vhk.ee

Tungumálaverið

Island, Reykjavik

Hemsida: tungumalaver.reykjavik.is/

Tungumálaver erbjuder följande tjänster: – vägledning i norsk- och svenskämnet till grundskolor och kommuner över hela Island – klassrumsundervisning i norska, svenska och polska för elever i Reykjavikområdet – distansundervisning i norska, svenska och polska för elever både i och utanför Reykjavikområdet Det ställs det krav på förkunskaper i målspråket hos eleverna, alltså i antingen norska, svenska eller polska . Eleverna måste ha god förståelse av språket muntligt, de måste kunna läsa och förstå enkla texter anpassade till åldersgruppen, och de måste kunna göra sig förstådda muntligt.


Istituto Axel Munthe

Italien, Anacapri/Capri

Hemsida: www.istitutoaxelmunthe.it/

På Axel Munthes gymnasium som ligger på ön Capri har eleverna sedan fyra år tillbaka kunnat välja svenska inför sitt språkval av moderna språk. Svenskundervisning erbjuds elever i åldrarna 16-18 och omfattar fyra timmars skolundervisning i veckan fördelat på tillfällen. Intresset för det svenska språket och svensk kultur har varit stort. Efter avslutade studier i svenska på gymnasienivå har studenterna genom förvärvade språkkunskaper möjlighet att fortsätta att studera svenska vid Neapels universitet. Initiativtagaren till svenskundervisningen på Axel Munthes gymnasium är språkvetaren tillika f.d. rektorn på gymnasiet Enrico Gargiulo. De bilaterala kulturella förbindelserna mellan Sverige och ön Capri är mycket goda och har de senaste decennierna intensifierats tack vare det stora antalet svenska besökare som årligen besöker ön Capri.

Daugavpils lyceum av teknologier

Lettland, Daugavpils

Hemsida: www.licejs.lv


Daugavpils Jespeju Vidusskola

Lettland, Daugavpils

Hemsida: www.divsk.lv

Daugavpils Lyceum av teknologier

Lettland, Daugavpils

Hemsida: www.licejs.lv


Statliga gymnasiet Jekabpils

Lettland, Jekabpils

Hemsida: www.jvg.lv

Livanu 1. vidusskola

Lettland, Livani

Hemsida: www.livanu1vsk.lv


Intresserade av fler grund- och gymnasieskolor utomlands där svenska läses som ett främmande språk? Bläddra vidare!