Grund- och gymnasieskolor utomlands där svenska läses som ett främmande språk

Här hittar du en förteckning över grund- och gymnasieskolor utomlands där svenska läses som ett främmande språk. Sidan uppdateras kontinuerligt.

Totalt antal: 27, antal elever registrerade idag 1145
Sök skolenhet - Lägg till skolenhet

Friedrich-Ludwig-Jahn-Gymnasium

Tyskland, Greifswald

Hemsida: www.jahngymnasium.de/

Vi är ett gymnasium med ungefär 550 elever i nordöstra Tyskland som erbjuder svenska som B-språk. Här undervisas elever från årskurs 7 till 12 och de kan även ta grundkurs eller avancerad kurs i svenska och göra studentexamen i svenska. Svenska har undervisats sedan 1997 och det har blivit en succé. Språket har etablerat sig väl på skolan så att vi är tre lärare nu som jobbar med det svenska språket. Bredvid undervisningen genomför vi språktävlingar för skolan, ordnar ett skolutyte för intresserade i årskurs 10 och firar Lucia.

Johanneum Gymnasium Herborn

Tyskland, Herborn

Hemsida: johanneum-herborn.de/

Vi är ett gymnasium med ungefär 1800 elever i Herborn som ligger i Hessen i Tyskland. Vi erbjuder svenska sedan 1993. I början som en frivillig arbetsgrupp men från 1996 inom ramen för en tillvalsmöjlighet för klasserna 9 och 10. Språket har etablerat sig på skolan och för tillfället lärar sig 26 elever svenska 90 minuter per vecka. Naturligtvis når man på två år knappt över nybörjarnivå, men språkkunskaperna räcker för att klara vardagssituationer och ofta för att väcka intresse för svensk kultur och geografi. Därför är många elever intresserade av att resa till Sverige för att testa och fördjupa de har lärt sig. Elevutbytet med en gymnasieskola i Linköping sker i klass 10 och har en lång tradition. 1973 togs det första steget till ett skolpartnerskap mellan Linköping och Herborn. Både vårdandet av det svenska språket och kulturen är väldigt viktig för oss och vi marknadsför detta regelbundet.


Deáktéri Evangélikus Gimnázium

Ungern, Budapest

 

På gymnasiet pågår sedan minst nio år tillbaka svenskundervisnig som erbjuds i form av eftermiddagskurs. Vi har treårs pass, gruppen börjar med ca 10-12 elever och 5-7 elever avslutar sina studier efter tre år.

Intresserade av fler grund- och gymnasieskolor utomlands där svenska läses som ett främmande språk? Bläddra vidare!